Aktuellt

Välkommen till Klimatsamtalet 2024!

En gång om året arrangerar vi Klimatsamtalet – en mötesplats för länets aktörer inom klimatarbetet. I år hålls Klimatsamtalet för första gången i Olofström.

Blekinge – en del av klimatomställningen!

Ett hållbart Blekinge är ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen, där Klimat & Energi ingår som ett av tre temaområden. Åtgärderna är tänkta som ett smörgåsbord dukat med inspiration för att många ska kunna bidra. Kanske kan just du eller din verksamhet bidra till någon åtgärd?

Välkommen till årets klimatsamtal!

Årets klimatsamtal har fokus på hur länets alla aktörer kan bidra till att nå Blekinges klimat- och energimål. Vi välkomnar deltagare som är intresserade av

Ny energistatistik för Blekinge

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS), med hjälp av en konsult, tagit fram statistik för hur mycket energi som användes i Blekinge år 2020 och vilka energikällor som använts.

Varje kilowattimme räknas

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Vi kan tillsammans förbättra situationen

Lär dig allt om energikrisen

Just nu cirkulerar många frågor och funderingar kring varför vi i södra Sverige riskerar att hamna i en elbristsituation i vinter. Se filmen där länsstyrelsens

Titta i efterhand på Energiting Sydost 2022

Årets tema för Energiting Sydost var ”tillbaka till normaldrift” och fokuserade i mångt och mycket på hur vi ska agera idag för att minimera energianvändningen och minska våra