Möten och minnesanteckningar

Minnesanteckningar från styrgruppens och tjänstemannagruppens möten det senaste året finns tillgängliga att ladda ned från denna sida.

Önskar du ta del av ytterligare minnesanteckningar eller annat material är du välkommen att kontakta beredningsgruppen.

Styrgrupp

Kommande möten

  • Klimatsamtal 2024 med efterföljande styrgruppsmöte. När: 30 maj 2024. Plats: Folkets hus i Olofström.

Minnesanteckningar

Tjänstemannagrupp

Kommande möten

  • februari/mars

Minnesanteckningar

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen har möte ungefär en gång i månaden. Önskar du ta del av minnesanteckningar så kontakta någon av medlemmarna i beredningsgruppen.

Kontakta oss – Klimatsamverkan Blekinge