Bidrag – anpassning till ett förändrat klimat

Ett hållbart och robust samhälle kräver ett långsiktigt arbete med klimatanpassning. Investeringar som kan verka kostsamma i dag blir ändå mer lönsamma än att ta kostnaderna för klimatkonsekvenser i efterhand. På denna sida finns länkar med förslag på möjlig finansiering.

Finansiering av klimatanpassningsåtgärder

På Klimatanpassning.se presenteras ett urval av möjligheter till finansiering av åtgärder inom klimatanpassning.

Information om finansiering, Klimatanpassning.se

Stadsbidrag naturolyckor

Kommuner kan söka bidrag för förebyggande åtgärder mot ras, skred, erosion och översvämning hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.  

Stadsbidrag för naturolyckor, MSB:s webbplats

Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Ansök om bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten. Bidrag kan framförallt sökas av kommuner och kommunala bolag.

Stöd för säkrad dricksvattentillgång, Länsstyrelsen Blekinges webbplats

Verktyg som främjar åtgärder för grön infrastruktur

En sammanställning av rådgivningsmöjligheter och bidrag till att bevara, restaurera eller stärka naturvärden för den gröna infrastrukturen. Det finns stöd att söka för markägare, privatpersoner, företag, föreningar, kommuner samt länsstyrelser.

Rapporten ”Verktyg som främjar åtgärder för grön infrastruktur”, Naturvårdsverkets webbplats

Var finns pengarna för energi- och klimatinsatser

LEKS (Länsstyrelsernas Energi- och Klimatsamordning) har tagit fram en presentation som innehåller information om olika typer av finansiering för energi- och klimatrelaterade insatser.

Presentationen Var finns pengarna för energi- och klimatinsatser, LEKS webbplats

Var finns pengarna?

RUS (Regional Utveckling och Samverkan) har sammanställt stöd och bidrag som finns att söka för kommuner, föreningar, företag, vattenråd, markägare och andra aktörer. Sammanställningen ger en övergripande introduktion kring de stöd och bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information.

Sammanställningen Var finns pengarna, RUS webbplats