Minskad energianvändning

På denna sida finns information om projekt och uppdrag med syfte att minska energianvändningen i länet. Skicka gärna in information om projekt som du och din organisation genomför!

Projekten är sorterade på årtal, med de projekt som fortfarande pågår överst.

EU City Facility

Kommuner och grupper av kommuner kan ansöka till EUCF (European City Facility) för att få stöd med att utveckla ett investeringskoncept för att förverkliga sina energi- och klimatplaner. Under utvecklingsprocessen stöttar Energikontor Syd kommunerna.

Projektperiod: december 2022- december 2027

EU City Facility, Energikontor Syd

Energisamverkan Blekinge

Syftet med projektet var erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling med inriktning på hållbara och energismarta byggnader samt byggnadens roll i energisystemet.

Projektperiod: 2019-2022

Energisamverkan Blekinge, Energikontor Syd

EE-Net

Energieffektiviseringsnätverk för små och mellanstora företag.

Projektperiod: 2016-2021

Eenet, Energikontor Syd

Incitament för energieffektivisering

Projektet Incitament för energieffektivisering var ett nationellt projekt som drevs av länsstyrelserna i Sverige och syftade till att hjälpa små och medelstora företag som berörs av miljötillsyn med deras arbete att bli mer energieffektiva.

Projektperiod: 2016-2021

Energi och klimat – Vägledningar och stöd – Metodstöd och vägledningar inom energieffektivisering, Länsstyrelsen Blekinge

Regionala noder för energikartläggningsstöd

Energikontor Sydost erbjöd stöd till små och medelstora företag att genomföra energieffektiviserande åtgärder.

Projektperiod: 2015-2021

Regionala noder för energikartläggningsstöd,  Energikontor Syd

Värdeskapande fastighetsförvaltning

Målet med förstudien var att visa på potentialen inom energieffektivisering och skapa förutsättningar för långsiktiga investeringar i offentliga fastigheter.

Projektperiod: 2021-2021

Värdeskapande fastighetsförvaltning, Energikontor Syd

LASTA

Det finns potential att minska klimatpåverkan från den fossildrivna trafiken i tätorter genom att förflytta delar av den till energieffektiva lastcyklar. Projektets syfte var dels att direkt minska energianvändningen från offentliga aktörers transporter genom en övergång till lastcyklar och dels att stärka deras interna kapacitet att nå ut till medborgarna kring möjligheterna med lastcyklar.

Projektperiod: 2018-2020

LASTA-projektet, Energikontor Syd

One stop shop

Studiens övergripande mål var är att utveckla och testa en så kallad one stop shop-affärsmodell för energirenovering av småhus. I denna modell samverkar flera aktörer för att erbjuda full service i ett holistiskt renoveringspaket, inklusive rådgivning, oberoende energibesiktningar, renoveringsarbeten, uppföljning (oberoende kvalitetskontroll och driftsättning) och finansiering.

Projektperiod: 2016-2019

One-stop-shop, Energikontor Syd

Energi i industrin i Blekinge län

Energi i industrin i Blekinge län var ett nätverkande projekt för energieffektivisering. Målet var att företagen själva skulle kontrollera och reducera sin energianvändning så att deras CO2-utsläpp och kostnader minskade.

Projektperiod: 2011-2012

Energi i industri i Blekinge, Energikontor Syd