Ny energistatistik för Blekinge

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS), med hjälp av en konsult, tagit fram statistik för hur mycket energi som användes i Blekinge år 2020 och vilka energikällor som använts.

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS), med hjälp av en konsult, tagit fram statistik för hur mycket energi som användes i Blekinge år 2020 och vilka energikällor som använts. Det finns både information om de enskilda kommunerna och för länet som helhet.

Energibalansen för hela Blekinge presenteras även i ett Sankey-diagram, som visuellt illustrerar energiflödena.

Energibalansen för Blekinge år 2020 presenterat i ett Sankey-diagram, som visuellt illustrerar energiflödena.
Energibalans för Blekinge år 2020 presenterat i ett Sankey-diagram, som visuellt illustrerar energiflödena.

Energistatistik, LEKS webbplats