Klimatsamtal

Landshövdingen i Blekinge bjuder årligen in till ett Klimatsamtal med olika aktuella föredrag och möjlighet till diskussion. Under de tio år som Klimasamtalet genomförts har temat varit allt ifrån översvämning till hållbar konsumtion. Målgrupp är politiker, tjänstemän, näringsliv och andra organisationer i länet.

Åhörare som lyssnar på föreläsning om flexibla energisystem på Klimatsamtalet 2022.

Klimatsamtal i Blekinge

Boka in den 30 maj i kalendern för då äger Klimatsamtal 2024 rum! Mer information kommer inom kort.
Plats: Folkets hus i Olofström

Klimatsamtal 2023: Hur kan alla aktörer bidra till att nå Blekinges klimat- och energimål?

  • Scenarioanalyser för klimatomställning – Jonas Kamleh, Malmö stad.
  • Åtgärdsprogram för miljömålen – Ulf Hansson, energi- och klimatstrateg och Eva Johansson, miljömålssamordnare.
  • Workshop: Vilka åtgärder är viktigast för att nå målen inom energi och klimat?

Klimatsamtal 2022: Energiförsörjning och energieffektivisering

  • Energieffektivisering som motor i omställningen – Veronica Eade, Energimyndigheten.
  • Energiförsörjning, nytt strategiskt område för Region Blekinge – Magnus Forsberg och Mattias Andersson, Region Blekinge samt Pierre Ståhl, Energikontor Sydost.
  • Klimatklivet – energieffektivisering i praktiken – Länsstyrelsen Blekinge.
  • Framtidens flexibla energisystem – professor Lina Bertling Tjernberg, KTH.

Klimatsamtal 2021: Varför är det lönsamt att klimatanpassa redan nu?

Klimatanpassning innebär att förbereda samhället och verksamheter till nya förhållanden som följer av att klimatet blir varmare. Torka och översvämning drabbar Blekinge redan idag och kommer att bli allt vanligare i framtiden. Syftet med klimatsamtalet var att inspirera till att börja arbeta med klimatanpassning inom den egna verksamheten.

Klimatsamtal 2020 genomfördes i samverkan med Energiting Sydost. Mötet genomfördes via Zoom och det fanns tre parallella spår att välja mellan:

  • Vägval resor, fordon och drivmedel
  • Resurssmart fastighetsförvaltning
  • Ett robust elsystem

Klimatsamtal 2019: Hållbar konsumtion

Klimatsamtal 2018: Framtagande av Blekinges nya klimat- och energistrategi

Klimatsamtal 2017: Solenergi

Klimatsamtal 2016: Rätt mix av fossilfria drivmedel – Möjligheter för Blekinges näringsliv

Klimatsamtal 2015: Ett energieffektivt och klimatsmart transportsystem, strategisk upphandling och anpassning av samhället inför klimatförändringar.

Klimatsamtal 2014: Hur samhället påverkas av klimatförändringar och behovet av en framsynt samhällsplanering. Under seminariet presenterades också potentialen att tillvarata solenergi i Blekinge, samt ett inspirerande exempel på hur man kan gå från ord till handling i arbetet för minskad klimatpåverkan.

Klimatsamtal 2013: Minskade utsläpp från transporter, ungdomarnas engagemang i klimatfrågan och samhällsplanering med hänsyn till klimatförändringar.

Klimatsamtal 2012: Framtida hot och möjligheter för Blekinge.