Bidrag att söka

Utsläpp av vit rök från hög skorsten.

Bidrag – minskad klimatpåverkan

Att ställa om till ett klimatneutralt och robust Blekinge är en utmaning, samtidigt som det skapar möjligheter till ett långsiktigt hållbart och attraktivt Blekinge. På denna sida har vi samlat information om stöd och bidrag för energi- och klimatrelaterade insatser.

Högt flöde i Mörrumsån. Foto.

Bidrag – anpassning till ett förändrat klimat

Ett hållbart och robust samhälle kräver ett långsiktigt arbete med klimatanpassning. Investeringar som kan verka kostsamma i dag blir ändå mer lönsamma än att ta kostnaderna för klimatkonsekvenser i efterhand. På denna sida finns länkar med förslag på möjlig finansiering.