Varje kilowattimme räknas

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Det här kan du göra – tips från Energimyndigheten

Tips från Energi- och klimatrådgivningen i Blekinge och Tingsryd

Spara energi hemma – Mäta, täta, släck och stäng, broschyr från Energikontoren Sverige

Stöd till kommuner i energibesparing på Länsstyrelsen Blekinges webbplats