Bidrag – minskad klimatpåverkan

Att ställa om till ett klimatneutralt och robust Blekinge är en utmaning, samtidigt som det skapar möjligheter till ett långsiktigt hållbart och attraktivt Blekinge. På denna sida har vi samlat information om stöd och bidrag för energi- och klimatrelaterade insatser.

För dig som vill få en övergripande bild rekommenderas LEKS och RUS sammanställningar, länkar till dessa finns överst i listan.

Var finns pengarna för energi- och klimatinsatser?

LEKS (Länsstyrelsernas Energi- och Klimatsamordning) har tagit fram en presentation som innehåller information om olika typer av finansiering för energi- och klimatrelaterade insatser. Presentationen innefattar finansiering för målgrupperna:

  • företag
  • akademi
  • offentliga och
  • ideella organisationer.

Presentationen Var finns pengarna för energi- och klimatinsatser, LEKS webbplats

Var finns pengarna?

RUS (Regional Utveckling och Samverkan) har sammanställt stöd och bidrag som finns att söka för kommuner, föreningar, företag, vattenråd, markägare och andra aktörer. Sammanställningen ger en övergripande introduktion kring de stöd och bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information.

Sammanställningen Var finns pengarna, RUS webbplats

Regionala tillväxtmedel

Region Blekinge har det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge och ansvarar för statliga medel för regional tillväxt och företagsstöd.

Ett nytt slags företagsstöd har tagits fram, en energikartläggningscheck, för att hjälpa små och medelstora företag att ta ett första steg för att få koll på energianvändningen och att identifiera åtgärder som minskar energianvändningen. Energichecken kan sökas från 1 november 2022.

Företagsstöd och finansiering, Region Blekinges webbplats

Klimatklivet

Logga med texten Klimatklivet på gul bakgrun

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden. Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser med flera.

Klimatinvesteringsstöd, Länsstyrelsen Blekinges webbplats 

Industriklivet

För att stödja omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi har regeringen beslutat om den långsiktiga satsningen Industriklivet. Inom Industriklivet kan bidrag ges till förstudier, forsknings-, pilot- och demonstrationsprojekt samt investeringar för:

  • åtgärder som bidrar till att minska industrins utsläpp av växthusgaser
  • åtgärder som bidrar till permanenta negativa utsläpp
  • strategiskt viktiga insatser inom industrin som bidrar till klimatomställningen i övriga samhället

Industriklivet, Energimyndighetens webbplats

Ladda bilen

Ladda bilen är ett stöd för installation av laddningsstation vid bostäder eller en arbetsplats.  Målgrupper för stödet är bostadsrättsföreningar, organisationer och företag.

Ladda bilen, Naturvårdsverkets webbplats

Stadsmiljöavtal

Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Tanken är att stöden ska leda till:

  • en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik
  • hållbara godstransportlösningar.

Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Ansök om bidrag för hållbara stadsmiljöer, Trafikverkets webbplats