Engagera flera

På denna sida finns information om projekt och uppdrag med syfte att minska vår konsumtion. Skicka gärna in information om projekt som du och din organisation genomför!

Projekten är sorterade på årtal, med de projekt som fortfarande pågår överst.

Kombinerad Mobilitet i Blekinge

Kombinerad mobilitet i Blekinge har som övergripande mål att minska koldioxidutsläppen i Blekinge genom att på olika sätt påverka länets invånare till att resa mer hållbart med ökad möjlighet att välja och kombinera färdmedel.

Projektperiod: januari 2019 – oktober 2023

Kombinerad mobilitet, Energikontor Syds webbplats

EE-Net

Energieffektiviseringsnätverk för små och mellanstora företag.

Projektperiod: 2016-2021

Eenet, Energikontor Syds webbplats

Elförsörjning i Blekinge

En förstudie genomfördes för att kartlägga situationen i Blekinges elnät, kopplat till planerade utbyggnadsplaner för nya bostadsområden, planer för laddinfrastruktur för elfordon och planerad förnybar elproduktion.

Projektperiod: 2020-2021

Elförsörjning i Blekinge, Energikontor Syds webbplats

Hållbar kollektivtrafikupphandling i Blekinge

Inom projektet togs ett kunskapsunderlag fram som baseras på både forskning och praktiska erfarenheter, för stärka strateger och upphandlare i Blekinge inför kommande kollektivtrafikupphandling. Målet var att bidra till en förnybar, effektiv och resurssnål kollektivtrafik som leder till minskade koldioxidutsläpp.

Projektperiod: 2019-2021

Hållbar kollektivtrafikupphandling, Energikontor Syds webbplats

Värdeskapande fastighetsförvaltning

Målet med förstudien var att visa på potentialen inom energieffektivisering och skapa förutsättningar för långsiktiga investeringar i offentliga fastigheter.

Projektperiod: 2021-2021

Värdeskapande fastighetsförvaltning, Energikontor Syds webbplats

Enerselves

Ambitionen med ENERSELVES var att stötta integrationen av förnybar energiproduktion vid byggnationer och att påverka mål- och styrdokument på regional nivå så att detta stöds på ett mer effektivt sätt.

Projektperiod: 2017-2020

Enerselves, Energikontor Syds webbplats

KoSaVa – Implementera en samordnad varudistribution

Målet var att implementera en gemensam kommunal samordnad varudistribution i Bromölla, Karlshamns och Sölvesborgs kommun.

Projektperiod: 2016-2020

Samordnad varudistribution, Energikontor Syds webbplats

Reseutmaningen

Projektet bidrog till att öka kunskapen för privata hushåll att kunna effektivisera transporterna i sina liv, i syfte att främja en övergång till transporter som klarar klimatutmaningarna.

Projektperiod: 2018-2020

Reseutmaningen, Energikontor Syds webbplats