Nyhetsbrev

Energikicken

Energikicken är ett nyhetsbrev från Energikontor Sydost med information om vad som händer i sydostregionen inom utvecklingen förnybar energi, hållbara transporter och smarta lösningar för effektiv användning av energi.

Anmäl dig till nyhetsbrevet Energikicken, Energikontor Syds webbplats

Miljöekstra

Miljöekstra är ett nyhetsbrev som ges ut av Länsstyrelsen Blekinge med syfte att sprida information om miljöarbetet i länet. Alla aktörer är välkomna att bidra med miljörelaterade artiklar till nyhetsbrevet!

Anmäl dig till nyhetsbrevet Miljöekstra, Länsstyrelsen Blekinges webbplats

Regional utveckling i Blekinge

Regional utveckling i Blekinge är ett nyhetsbrev från Region Blekinge. I brevet tas aktuella händelser och teman inom regional utveckling upp. Tillsammans skapar vi ett Blekinge där fler vill leva, arbeta och utvecklas.

Aktuell information om regional utveckling, Region Blekinges webbplats