Klimat- och energistrategi

Klimat- och energistrategin utgör ett underlag för länets klimatarbete och riktar sig till hela samhället.

Stämpel i grönt med texten koldioxidneutral.

Blekinges aktörer har möjlighet att ställa sig bakom strategin för att på så sätt skapa den kraft som behövs för en snabb omställning till det moderna, klimatsmarta samhället.

För att vi ska nå Parisavtalets tvågradersmål behöver koldioxidutsläppen i Blekinge halveras vart fjärde år under perioden 2020-2040, vilket kräver kraftfulla åtgärder.

Alla samhällssektorer behöver bidra för att vi ska nå målet; hushåll, industri, företag, lantbruk och offentlig sektor. I Blekinge finns goda förutsättningar till snabba utsläppsminskningar, och genom att vara i framkant och leda omställningen skapas dessutom förutsättningar för att nyttja marknadsmässiga fördelar.

Kommuner som tagit beslut att ställa sig bakom klimat- och energistrategin:

  • Karlshamns kommun
  • Karlskrona kommun
  • Olofströms kommun
  • Ronneby kommun

Klimat- och energistrategin är framtagen av Länsstyrelsen Blekinge i dialog med Klimatsamverkan Blekinges medlemmar. Önskar din organisation mer information eller funderar på att ställa er bakom strategin så kontakta länsstyrelsens medlemmar i beredningsgruppen.

Klimat- och energistrategi för Blekinge, Länsstyrelsen Blekinges webbplats

Kontakta oss – Klimatsamverkan Blekinge

Stödjande strategier och handlingsplaner