INGEN KAN GÖRA ALLT.

ALLA KAN GÖRA NÅGOT.

SAMVERKAN DÄR ALLA BIDRAR ÄR NYCKELN!

Klimatsamverkan Blekinge

Klimatförändringen är en av vår tids absolut största utmaningar. Precis som resten av världen behöver Blekinge ställa om till ett mer resurseffektivt samhälle fritt från utsläpp av fossila växthusgaser. Samtidigt måste vi utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och ta vara på möjligheter.

Effekterna av klimatförändringen påverkar oss redan idag. Ju snabbare utsläppen minskar desto mindre blir behovet av anpassning av samhället till ett förändrat klimat. 

Klimatsamverkan Blekinge är en plattform för samverkan och samordning mellan olika aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv och andra organisationer. Inom Klimatsamverkan Blekinge arbetar vi aktivt både med utsläppsminskning av växthusgaser och anpassning av samhället till ett förändrat klimat. 

Att ställa om till ett klimatneutralt och robust Blekinge är en utmaning, samtidigt som det skapar möjligheter till ett långsiktigt hållbart och attraktivt Blekinge. För att nå detta krävs engagemang på alla nivåer och samverkan i länet. Tillsammans kan Blekinges aktörer forma ett framtida samhälle som vi är stolta över!

Aktuellt

Välkommen till Klimatsamtalet 2024!

En gång om året arrangerar vi Klimatsamtalet – en mötesplats för länets aktörer inom klimatarbetet. I år hålls Klimatsamtalet för första gången i Olofström.

Högspänningsledningar mot blå himmel i solsken.

Blekinge – en del av klimatomställningen!

Ett hållbart Blekinge är ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen, där Klimat & Energi ingår som ett av tre temaområden. Åtgärderna är tänkta som ett smörgåsbord dukat med inspiration för att många ska kunna bidra. Kanske kan just du eller din verksamhet bidra till någon åtgärd?

Foto ut över havet med Aspöfärjan i förgrunden.

Välkommen till årets klimatsamtal!

Årets klimatsamtal har fokus på hur länets alla aktörer kan bidra till att nå Blekinges klimat- och energimål. Vi välkomnar deltagare som är intresserade av klimat- och energifrågor, från det offentliga, näringslivet och andra organisationer. Klimatsamtalet arrangeras inom ramen för Klimatsamverkan Blekinge.