Vi som är med

Klimatsamverkan Blekinge är ett forum för utbyte och samverkan mellan aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv och andra organisationer. Arbetet leds av Länsstyrelsen Blekinge tillsammans med Energikontor Syd och Region Blekinge.

Logga med text Klimatsamverkan Blekinge - näringsliv, offentlig sektor och organisationer tillsammans

Styrgrupp

Styrgruppen för Klimatsamverkan Blekinge samlar representanter för offentliga och privata aktörer i arbetet med att minska utsläppen och hantera klimatförändringarnas effekter. Styrgruppen träffas två gånger per år.

Styrgruppens uppgift är att:

  • Prioritera insatsområden för Klimatsamverkan Blekinge utifrån framtagna åtgärdsförslag.
  • Bidra med specifik kunskap och erfarenhet från sin egen bransch eller organisation i utformning av åtgärder.
  • Medverka till erfarenhetsutbyte och sprida sitt eget klimatarbete som goda exempel.
Medlemmar i styrgruppen för Klimatsamverkan Blekinge.
Styrgruppen tillsammans med representanter för beredningsgruppen för Klimatsamverkan Blekinge .

Styrgruppens medlemmar:

Länsstyrelsen Blekinge Markus Forslund, Länsstyrelsen Blekinge
BesöksnäringSusanne Mattsson, Blekinge Arkipelag
Blekinge Tekniska HögskolaEva Pihlblad, hållbarhetssamordnare
CivilsamhälletLeif Lagebrand, Naturskyddsföreningens länsförbund
i Blekinge
DagligvaruhandelPeter Berggren, Coop Karlshamn
Energikontor SydChristel Liljegren, VD
FastighetsbolagBjörn Eliasson, GodaHus
FörsvarsmaktenNina Danielsson
FörsäkringsbranschenRenée Skogersson, Länsförsäkringar Blekinge
Intresseorganisation jordbrukHelena Elmquist, LRF
NetPort Energikluster Anders Qvarnström
Produktion fjärrvärmeDaniella Johansson, Södra Cell Mörrum
Produktion vindkraftEbba John Philips, RWE Renewables Sweden
Kommunalt energibolag Caroline Sörensen, hållbarhetschef Affärsverken
Region BlekingeHelena Gustafsson
Region Blekingevakant
Sydkraft Thermal Power ABHenrik Svensson, VD Sydkraft Thermal Power AB
/UNIPER
TrafikverketTheresia Bergdahl
TransportföretagTomas Petterson, Foodtankers
Tung industriElna Håkansson, Volvo Personvagnar

Tjänstemannagrupp

I tjänstemannagruppen samarbetar representanter från länets alla kommuner, Skogsstyrelsen, NetPort Science Park, Techtank, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Naturskyddsföreningens länsförbund i Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Region Blekinge, Energikontor Syd och Länsstyrelsen Blekinge.

Syftet med tjänstemannagruppen är att stärka klimatarbetet i länet genom informations- och erfarenhetsutbyte, samordning och samverkan. Tjänstemannagruppen träffas cirka fyra gånger per år.

Några av medlemmarna i tjänstemannagruppen för Klimatsamverkan Blekinge
Några av medlemmarna i tjänstemannagruppen för Klimatsamverkan Blekinge.

Beredningsgrupp

Representanter från Region Blekinge, Energikontor Syd och Länsstyrelsen Blekinge utgör beredningsgruppen inom Klimatsamverkan Blekinge. Gruppen träffas regelbundet och utför det operativa arbetet inom Klimatsamverkan Blekinge bland annat genom att fram underlag, föreslå verksamhetsplan och genomföra uppföljningar. Beredningsgruppen initierar och administrerar styrgruppens och tjänstemannagruppens möten.

Projektinsatser

Vid samverkan kring prioriterade insatsområden eller uppstart av nya projekt finns möjlighet att bilda arbetsgrupper. Tjänstemannagruppen och styrgruppen fungerar som ingång för att hitta nyckelpersoner till arbetsgrupperna.

Finansiering

Aktörerna som medverkar i Klimatsamverkan Blekinge betalar ingen medlemsavgift. Alla parter deltar i Klimatsamverkan med sin egen tid och arbetsinsats, vilket finansieras med medel från respektive organisation. Specifika åtgärder kan däremot finansieras med externa medel från offentliga och privata finansiärer samt EU-medel.