Titta i efterhand på Energiting Sydost 2022

Årets tema för Energiting Sydost var ”tillbaka till normaldrift” och fokuserade i mångt och mycket på hur vi ska agera idag för att minimera energianvändningen och minska våra energikostnader, samt kring vilka insatser som ger en hållbar energilösning. 

För att titta på någon av föreläsningarna ur årets program, klicka in dig på önskad program-del/spår på Energikontor sydosts webbplats och klicka på föreläsningarnas titlar. Inspelningarna ligger uppe till och med den 30 november.

Energiting Sydost 2022, Energikontor sydosts webbplats