Om Klimatsamverkan Blekinge

För att nå ett klimatneutralt Blekinge och ett modernt klimatanpassat samhälle krävs engagemang på alla nivåer och samverkan i länet. Klimatsamverkan Blekinge är ett forum för utbyte och samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och andra organisationer. Genom att länets aktörer drar åt samma håll, skapas den kraft som behövs för en snabb omställning. Tillsammans kan Blekinges aktörer forma ett samhälle som vi är stolta över!

Foto på medlemmar i t jänstemannagruppen för Klimatsamverkan Blekinge.

Vi som är med

Klimatsamverkan Blekinge är ett forum för utbyte och samverkan mellan aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv och andra organisationer. Arbetet leds av Länsstyrelsen Blekinge tillsammans med Energikontor Syd och Region Blekinge.

Åhörare som lyssnar på föreläsning om flexibla energisystem på Klimatsamtalet 2022.

Klimatsamtal

Landshövdingen i Blekinge bjuder årligen in till ett Klimatsamtal med olika aktuella föredrag och möjlighet till diskussion. Under de tio år som Klimasamtalet genomförts har temat varit allt ifrån översvämning till hållbar konsumtion.

Möte genomförs med datorer och kaffekopp på bordet,

Möten och minnesanteckningar

Minnesanteckningar från styrgruppens och tjänstemannagruppens möten det senaste året finns tillgängliga att ladda ned från denna sida.