Blekinge – en del av klimatomställningen!

Ett hållbart Blekinge är ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen, där Klimat & Energi ingår som ett av tre temaområden. Åtgärderna är tänkta som ett smörgåsbord dukat med inspiration för att många ska kunna bidra. Kanske kan just du eller din verksamhet bidra till någon åtgärd?

Länsstyrelsen Blekinge samordnar det regionala arbetet med miljömål och utför åtgärder tillsammans med andra aktörer – men fler engagerade och högre tempo behövs. Därför har vi tagit fram ett program för miljömål med åtgärder för som riktar sig till både företag, offentlig verksamhet, föreningar och privatpersoner.

Högspänningsledningar mot blå himmel i solsken.

Tema Klimat & Energi följer det övergripande målet i Blekinges Klimat- och energistrategi att halvera koldioxidutsläppen vart fjärde år från år 2020. Åtgärderna är uppdelade i fem fokusområden:

  • Minska energianvändning
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Hållbar konsumtion
  • Kompletterande åtgärder

I kortversionen med åtgärder för tema Klimat & Energi kan läsa om de prioriterade åtgärderna för att nå Blekinges mål om minskade koldioxidutsläpp. Hör gärna av dig till Länsstyrelsen Blekinge om du vill veta mer!

Kortversion med åtgärder för tema Energi och Klimat, Länsstyrelsen Blekinge

Ett hållbart Blekinge – regionalt åtgärdsprogram för miljömål 2022-2025, Länsstyrelsen Blekinge

Klimat- och energistrategi för Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge

Kontakta oss – Länsstyrelsen Blekinge