Blekinge – en del av klimatomställningen!

Högspänningsledningar mot blå himmel i solsken.

Ett hållbart Blekinge är ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen, där Klimat & Energi ingår som ett av tre temaområden. Åtgärderna är tänkta som ett smörgåsbord dukat med inspiration för att många ska kunna bidra. Kanske kan just du eller din verksamhet bidra till någon åtgärd?

Välkommen till årets klimatsamtal!

Foto ut över havet med Aspöfärjan i förgrunden.

Årets klimatsamtal har fokus på hur länets alla aktörer kan bidra till att nå Blekinges klimat- och energimål. Vi välkomnar deltagare som är intresserade av klimat- och energifrågor, från det offentliga, näringslivet och andra organisationer. Klimatsamtalet arrangeras inom ramen för Klimatsamverkan Blekinge.

Ny energistatistik för Blekinge

Energibalansen för Blekinge år 2020 presenterat i ett Sankey-diagram, som visuellt illustrerar energiflödena.

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS), med hjälp av en konsult, tagit fram statistik för hur mycket energi som användes i Blekinge år 2020 och vilka energikällor som använts.

Varje kilowattimme räknas

Högspänningsledning med blå himmel som bakgrund.

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Lär dig allt om energikrisen

Utdrag ur filmen på beredskapshandläggaren Marcus med högspänningsledning i bakgrunden.

Just nu cirkulerar många frågor och funderingar kring varför vi i södra Sverige riskerar att hamna i en elbristsituation i vinter. Se filmen där länsstyrelsens beredskapshandläggare Marcus Lindblom förklarar hur det hänger ihop.

Titta i efterhand på Energiting Sydost 2022

Banner för Energiting Sydost 2022.

Årets tema för Energiting Sydost var ”tillbaka till normaldrift” och fokuserade i mångt och mycket på hur vi ska agera idag för att minimera energianvändningen och minska våra energikostnader, samt kring vilka insatser som ger en hållbar energilösning.