Ny energistatistik för Blekinge

Energibalansen för Blekinge år 2020 presenterat i ett Sankey-diagram, som visuellt illustrerar energiflödena.

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS), med hjälp av en konsult, tagit fram statistik för hur mycket energi som användes i Blekinge år 2020 och vilka energikällor som använts.