Klimatanpassning

Översvämning vid Fisktorget Karlskrona, vatten kommer upp ur brunnslock.

På denna sida finns information om projekt och uppdrag som genomförs i Blekinge med syfte att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Skicka gärna in information om projekt som du och din organisation genomför! Projekten är sorterade på årtal, med de projekt som fortfarande pågår överst.

Engagera flera

Händer som är uppsträckta mot himlen.

På denna sida finns information om projekt och uppdrag med syfte att minska vår konsumtion. Skicka gärna in information om projekt som du och din organisation genomför! Projekten är sorterade på årtal, med de projekt som fortfarande pågår överst.

Förnybar energi

Solceller och vindkraftverk med bakgrund av blå himmel och lysande sol.

På denna sida finns information om projekt och uppdrag med syfte att öka produktion och användning av förnybar energi i länet. Skicka gärna in information om projekt som du och din organisation genomför! Projekten är sorterade på årtal, med de projekt som fortfarande pågår överst.

Transporter

På denna sida finns information om projekt och uppdrag med syfte att minska utsläppen från transporter i Blekinge. Skicka gärna in information om projekt som du och din organisation genomför! Projekten är sorterade på årtal, med de projekt som fortfarande pågår överst.

Minskad energianvändning

Högspänningsledning med blå himmel som bakgrund.

På denna sida finns information om projekt och uppdrag med syfte att minska energianvändningen i länet. Skicka gärna in information om projekt som du och din organisation genomför! Projekten är sorterade på årtal, med de projekt som fortfarande pågår överst.