Möten och minnesanteckningar

Möte genomförs med datorer och kaffekopp på bordet,

Minnesanteckningar från styrgruppens och tjänstemannagruppens möten det senaste året finns tillgängliga att ladda ned från denna sida.