Vi som är med

Foto på medlemmar i t jänstemannagruppen för Klimatsamverkan Blekinge.

Klimatsamverkan Blekinge är ett forum för utbyte och samverkan mellan aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv och andra organisationer. Arbetet leds av Länsstyrelsen Blekinge tillsammans med Energikontor Syd och Region Blekinge.