Klimatsamtal

Åhörare som lyssnar på föreläsning om flexibla energisystem på Klimatsamtalet 2022.

Landshövdingen i Blekinge bjuder årligen in till ett Klimatsamtal med olika aktuella föredrag och möjlighet till diskussion. Under de tio år som Klimasamtalet genomförts har temat varit allt ifrån översvämning till hållbar konsumtion. Målgrupp är politiker, tjänstemän, näringsliv och andra organisationer i länet.