Klimatförändringar i Blekinge

Karta som visar årsmedeltemeperatur år 2069-2098 vid RCP8,5.

Klimatförändringarna påverkar Blekinge redan i dag bland annat genom torka, stigande havsnivå och översvämning. Effekterna blir värre ju mer växthusgaser som släpps ut och blir mer märkbara längre fram i tiden.