Välkommen till Klimatsamtalet 2024!

En gång om året arrangerar vi Klimatsamtalet – en mötesplats för länets aktörer inom klimatarbetet. I år hålls Klimatsamtalet för första gången i Olofström.

Klimatanpassning

Översvämning vid Fisktorget Karlskrona, vatten kommer upp ur brunnslock.

På denna sida finns information om projekt och uppdrag som genomförs i Blekinge med syfte att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Skicka gärna in information om projekt som du och din organisation genomför! Projekten är sorterade på årtal, med de projekt som fortfarande pågår överst.

Bidrag – anpassning till ett förändrat klimat

Högt flöde i Mörrumsån. Foto.

Ett hållbart och robust samhälle kräver ett långsiktigt arbete med klimatanpassning. Investeringar som kan verka kostsamma i dag blir ändå mer lönsamma än att ta kostnaderna för klimatkonsekvenser i efterhand. På denna sida finns länkar med förslag på möjlig finansiering.