Åtgärder

Barn som håller jorden i sina händer

Inför varje år väljer Klimatsamverkan Blekinge ut ett eller flera områden att fokusera arbetet på. Under 2023 är energiförsörjning och energieffektivisering fokusområden.