Välkommen till Klimatsamtalet 2024!

En gång om året arrangerar vi Klimatsamtalet – en mötesplats för länets aktörer inom klimatarbetet. I år hålls Klimatsamtalet för första gången i Olofström.

Bidrag – minskad klimatpåverkan

Utsläpp av vit rök från hög skorsten.

Att ställa om till ett klimatneutralt och robust Blekinge är en utmaning, samtidigt som det skapar möjligheter till ett långsiktigt hållbart och attraktivt Blekinge. På denna sida har vi samlat information om stöd och bidrag för energi- och klimatrelaterade insatser.

Klimat- och energi

Ett klimatneutralt Blekinge Blekinge har mycket att vinna på en omställning till ett resurseffektivt samhälle fritt från utsläpp av fossila växthusgaser. En sådan samhällsomvandling ger möjligheter. Den är vägen till ett hållbart och attraktivt Blekinge med förbättringar för alla tre dimensioner av hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig.  Både för samhället i dag och för kommande […]