Engagera flera

Händer som är uppsträckta mot himlen.

På denna sida finns information om projekt och uppdrag med syfte att minska vår konsumtion. Skicka gärna in information om projekt som du och din organisation genomför! Projekten är sorterade på årtal, med de projekt som fortfarande pågår överst.