Minskad energianvändning

Högspänningsledning med blå himmel som bakgrund.

På denna sida finns information om projekt och uppdrag med syfte att minska energianvändningen i länet. Skicka gärna in information om projekt som du och din organisation genomför! Projekten är sorterade på årtal, med de projekt som fortfarande pågår överst.