Möten och minnesanteckningar

Möte genomförs med datorer och kaffekopp på bordet,

Minnesanteckningar från styrgruppens och tjänstemannagruppens möten det senaste året finns tillgängliga att ladda ned från denna sida.

Vi som är med

Foto på medlemmar i t jänstemannagruppen för Klimatsamverkan Blekinge.

Klimatsamverkan Blekinge är ett forum för utbyte och samverkan mellan aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv och andra organisationer. Arbetet leds av Länsstyrelsen Blekinge tillsammans med Energikontor Syd och Region Blekinge.

Klimatsamtal

Åhörare som lyssnar på föreläsning om flexibla energisystem på Klimatsamtalet 2022.

Landshövdingen i Blekinge bjuder årligen in till ett Klimatsamtal med olika aktuella föredrag och möjlighet till diskussion. Under de tio år som Klimasamtalet genomförts har temat varit allt ifrån översvämning till hållbar konsumtion. Målgrupp är politiker, tjänstemän, näringsliv och andra organisationer i länet.