Välkommen till Klimatsamtalet 2024!

En gång om året arrangerar vi Klimatsamtalet – en mötesplats för länets aktörer inom klimatarbetet. I år hålls Klimatsamtalet för första gången i Olofström.

Bidrag – anpassning till ett förändrat klimat

Högt flöde i Mörrumsån. Foto.

Ett hållbart och robust samhälle kräver ett långsiktigt arbete med klimatanpassning. Investeringar som kan verka kostsamma i dag blir ändå mer lönsamma än att ta kostnaderna för klimatkonsekvenser i efterhand. På denna sida finns länkar med förslag på möjlig finansiering.

Klimatförändringar i Blekinge

Karta som visar årsmedeltemeperatur år 2069-2098 vid RCP8,5.

Klimatförändringarna påverkar Blekinge redan i dag bland annat genom torka, stigande havsnivå och översvämning. Effekterna blir värre ju mer växthusgaser som släpps ut och blir mer märkbara längre fram i tiden.

Stöd i arbetet med klimatanpassning

Översiktlig riskkarta Karlskrona för havets beräknade 100-årsnivå år 2100

Klimatanpassning berör många olika verksamhetsområden och kan vara komplext. Som stöd för att komma igång eller arbeta vidare med klimatanpassning finns användbara länkar samlade på denna sida.