Välkommen till Klimatsamtalet 2024!

En gång om året arrangerar vi Klimatsamtalet – en mötesplats för länets aktörer inom klimatarbetet. I år hålls Klimatsamtalet för första gången i Olofström.

Åtgärder

Barn som håller jorden i sina händer

Inför varje år väljer Klimatsamverkan Blekinge ut ett eller flera områden att fokusera arbetet på. Under 2023 är energiförsörjning och energieffektivisering fokusområden.

Klimat- och energistrategi

Pil framåt uppbyggd av symboler som till exempel vindkraftverk, träd och solenergi,

Klimat- och energistrategin utgör ett underlag för länets klimatarbete och riktar sig till hela samhället.

Når vi målen?

För att nå ett klimatneutralt Blekinge krävs engagemang och samverkan i hela länet, åtgärder behöver genomföras och målen följas upp.